Anio� pasterzom m�wi� (Polish Christmas Carol) - HarpTabs.com
Harptabs.com

Anio� pasterzom m�wi� (Polish Christmas Carol)


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 163 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Anio� pasterzom m�wi� (Polish Christmas Carol) By: Polish Traditional
Posted By: Stepal Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Christmas
Harp Type: Diatonic Audio: Anio� pasterzom m�wi� (Polish Christmas Carol)
Created: 2018-01-24 18:28:38 Modified: 2018-01-24 18:28:38
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:1
Ad:

Want to make Anio� pasterzom m�wi� (Polish Christmas Carol) sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:

 

  4  4  -4 -4  5  -4 4
1.Anio� pasterzom mówi�:
    6   6   -6 -6  6 -5  6       

  Chrystus si� wam narodzi�!
    6  6 -6     6  6  -5 -5  5    5  -4
  W Betlejem, nie bardzo pod�ym mie�cie
   6 6 -5   -5   5 5   -4
  Narodzi� si� w ubóstwie
   6    5 -5    5 -4  4
  Pan wszego stworzenia.

2.Chc�c si� dowiedzie� tego 
  Poselstwa weso�ego,
  Bie�eli do Betlejem skwapliwie,
  Znale�li Dzieci� w ��obie,
  Maryj� z Józefem.

3.Taki Pan chwa�y wielkiej
  Uni�y� si� Wysoki.
  Pa�acu kosztownego �adnego
  Nie mia� zbudowanego
  Pan wszego stworzenia!

4.O dziwne narodzenie,
  Nigdy niewys�owione!
  Pocz�a Panna Syna w czysto�ci,
  Poroni�a w ca�o�ci
  Panie�stwa swojego.

5.Ju� si� ono spe�ni�o,
  Co pod figur� by�o.
  Aarona ró�d�ka ona zielona
  Sta�a si� nam kwitn�ca 
  I owoc rodz�ca.

6.S�uchajcie� Boga Ojca,
  Jako wam Go zaleca:
  "Ten ci Syn mój najmilszy, jedyny,
  W raju wam obiecany.
  Wy tego s�uchajcie!"

7.Bogu b�d� cze�� i chwa�a,
  Która by nie usta�a
  Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
  I �wi�temu Duchowi
  W Trójcy jedynemu.


1 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use