Anio≥ pasterzom můwi≥ (Polish Christmas Carol) - HarpTabs.com
Harptabs.com

Anio≥ pasterzom můwi≥ (Polish Christmas Carol)


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 158 Members: 2

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Anio≥ pasterzom můwi≥ (Polish Christmas Carol) By: Polish Traditional
Posted By: Stepal Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Christmas
Harp Type: Diatonic Audio: Anio≥ pasterzom můwi≥ (Polish Christmas Carol)
Created: 2018-01-24 18:28:38 Modified: 2018-01-24 18:28:38
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:1
Ad:

Want to make Anio≥ pasterzom můwi≥ (Polish Christmas Carol) sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:

 

  4  4  -4 -4  5  -4 4
1.Anio≥ pasterzom m√≥wi≥:
    6   6   -6 -6  6 -5  6       

¬† Chrystus siÍ wam narodzi≥!
    6  6 -6     6  6  -5 -5  5    5  -4
¬† W Betlejem, nie bardzo pod≥ym mie∂cie
   6 6 -5   -5   5 5   -4
¬† Narodzi≥ siÍ w ub√≥stwie
   6    5 -5    5 -4  4
  Pan wszego stworzenia.

2.ChcĪc siÍ dowiedzieś tego¬†
¬† Poselstwa weso≥ego,
¬† BieŅeli do Betlejem skwapliwie,
¬† Znaleľli DzieciÍ w Ņ≥obie,
¬† MaryjÍ z J√≥zefem.

3.Taki Pan chwa≥y wielkiej
¬† UniŅy≥ siÍ Wysoki.
¬† Pa≥acu kosztownego Ņadnego
¬† Nie mia≥ zbudowanego
  Pan wszego stworzenia!

4.O dziwne narodzenie,
¬† Nigdy niewys≥owione!
¬† PoczÍ≥a Panna Syna w czysto∂ci,
¬† Poroni≥a w ca≥o∂ci
¬† PanieŮstwa swojego.

5.JuŅ siÍ ono spe≥ni≥o,
¬† Co pod figurĪ by≥o.
¬† Aarona r√≥ŅdŅka ona zielona
¬† Sta≥a siÍ nam kwitnĪca¬†
¬† I owoc rodzĪca.

6.S≥uchajcieŅ Boga Ojca,
  Jako wam Go zaleca:
  "Ten ci Syn mój najmilszy, jedyny,
  W raju wam obiecany.
¬† Wy tego s≥uchajcie!"

7.Bogu bĪdľ cze∂ś i chwa≥a,
¬† Kt√≥ra by nie usta≥a
  Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
¬† I ¶wiÍtemu Duchowi
  W Trójcy jedynemu.


1 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use