Print | Close | Home
Song Name: Anioł pasterzom mówił (Polish Christmas Carol) By: Polish Traditional
Posted By: Stepal Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Christmas
Harp Type: Diatonic
Created: 2018-01-24 18:28:38 Modified: 2018-01-24 18:28:38


Song:

 

  4  4  -4 -4  5  -4 4
1.Anioł pasterzom mówił:
    6   6   -6 -6  6 -5  6       

  Chrystus się wam narodził!
    6  6 -6     6  6  -5 -5  5    5  -4
  W Betlejem, nie bardzo podłym mieście
   6 6 -5   -5   5 5   -4
  Narodził się w ubóstwie
   6    5 -5    5 -4  4
  Pan wszego stworzenia.

2.Chcąc się dowiedzieć tego 
  Poselstwa wesołego,
  Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
  Znaleźli Dziecię w żłobie,
  Maryję z Józefem.

3.Taki Pan chwały wielkiej
  Uniżył się Wysoki.
  Pałacu kosztownego żadnego
  Nie miał zbudowanego
  Pan wszego stworzenia!

4.O dziwne narodzenie,
  Nigdy niewysłowione!
  Poczęła Panna Syna w czystości,
  Poroniła w całości
  Panieństwa swojego.

5.Już się ono spełniło,
  Co pod figurą było.
  Aarona różdżka ona zielona
  Stała się nam kwitnąca 
  I owoc rodząca.

6.Słuchajcież Boga Ojca,
  Jako wam Go zaleca:
  "Ten ci Syn mój najmilszy, jedyny,
  W raju wam obiecany.
  Wy tego słuchajcie!"

7.Bogu bądź cześć i chwała,
  Która by nie ustała
  Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
  I Świętemu Duchowi
  W Trójcy jedynemu.