והיא שע&# - HarpTabs.com
Harptabs.com

והיא שע&#


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 200 Members: 2

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: והיא שע&# By: יונתן רזאל
Posted By: rubiaek Difficulty: Intermediate
Key: C Genre: Soul
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2009-03-30 12:03:11 Modified: 0000-00-00 00:00:00
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:6
Ad:

Want to make והיא שע&# sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: כל שורה של
טאב על שורה
של מילים -
אבל לא לפי
המקום...
(המספרים
משמאל
לימין
והמילים
הפוך
 -6 -7 7 8 -6    -6 -6 -6 6 -7 -6
והיא שעמדה
לאבותינו

-6 -7 -7 7 6   7 7 -8 -8 -8 -8 7 8 -8
והיא שעמדה
לאבותינו
ולנו

-8 8 -9 8 -6 -6   -6 -6 -10 9 -9 9 7 -8 8 -8 
שלא אחד
בלבד עמד
עלינו
לכלותינו

7  7 7 7 -8 8 -8 7 -7 6 -6
עמד עלינו
לכלותינו
X2

8 8 8 9 -10 -10 -10 -6 -7 7 -6 6 
והקדוש
ברוך הוא
מצילנו 

6 6 6 5 6 -5   -5 5 -4 4 5 5 
  מצילנו   
מידם

5 5 5 6 -6 -6 -6  -6 -7 7 -6 6 
והקדוש
ברוך הוא
מצילנו 

6 6 6 5 6 -5   -5 5 -4 4 5 5 
  מצילנו   
מידם

8 -8 8 -6 -6    //בפעם
הריאשונה
ני ני ני ני     //

-8 7 -7 -6 -6   // בפעם
השניה 
ני ני ני ני     // 

8 -8 8 -7 -7 
ני ני ני ני
 
-8 -9 8 -8 7 -7 -6 
ני ני ני ני
ני ני ני
 
-10 9 -9 8 -8 7 -8 8 
ני ני  ני   ני
ני ני ני ני
 X2

6 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use