Harptabs.com

Anak


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 95 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Anak By: Freddie Aguilar
Posted By: lotreb Difficulty: Beginner
Key: C Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2009-01-26 18:01:08 Modified: 0000-00-00 00:00:00
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:2
Ad:

Want to make Anak sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: Nang isilang ka sa mundong ito
6    7 8  8  8   8  8  8   -8 7
Laking tuwa ng magulang mo
6  7    7 7 7  7  7 -7  -6
At ang kamay nila  ang iyong ilaw
6  -6  -7 -7 -7 -7 -6  6  6 -6 -6 
At ang nanay at tatay mo'y
6  8   8  8  8  8  -8  7
Di malaman ang gagawin
7  7 7  7  7   7 -7 -6
Minamasdan pati  pagtulog mo
5 -6 -7 -7 -7 -7 -6 6  6  -6
At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay
-6 6  5  -5  -5 -5 -5  -5  -5 -5 -5 6
Sa pagtimpla ng gatas mo
5  6  6   6  6  -6 -7 -6
At sa umaga   nama'y kalong ka
-6 6  5 -5 -5 -5 -5  -5 -5  -5 
Ng iyong amang tuwang-tuwa sa  iyo
-5 -5 6  6  6  6 6    6 6  -6  -7 -6


Ngayon nga ay malaki ka na
6  6    7   8 8  8 8 -8  7
Nais mo'y maging malaya
7  7 7    7  7   7 -7 -6
Di man sila  payag
-6 -7  -7 -7 -7 -7 
Walang magagawa
-7 -7  -7 -6 6 -6
Ikaw nga ay biglang nagbago
6 6  7    8  8  8   8  -8 7
Naging matigas ang iyong  ulo
7   7  7  7 7  7   7 7   -7 -6
At ang payo  nila'y  sinuway  mo
6  -6  -7 -7 -7 -7  -7 -6 6  -6
Di mo man lang  inisip  na
-6 6  5    -5  -5 -5 -5 -5
Ang kanilang  ginagawa'y para sa iyo
-5  -5 -5 -5  -5 -5 -5 6 6 -6 -7  -6
Pagkat ang nais mo'y
-6 6   5   -5 -5 -5
Masunod  ang layaw mo
-5 -5 -5 -5  -5 -5 6
Di mo sila pinapansin
6  6  6 6  6 -6 -7 -6


Nagdaan pa ang mga araw
6 6  8   8  8  8 8 -8 7
At ang landas mo'y naligaw
7  7    7  7   7   7 -7 -6
Ikaw  ay nalulong sa masamang bisyo
-6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 6  -6
At ang una mong nilapitan
6  6   8 8  8   8  8 -8 7 
Ang iyong inang lumuluha
7     7   7 7   7 7 -7 -6
At ang tanong, "anak, ba't ka nagkaganyan"
-6 -6  -7 -7   -7 -7  -7   -6 -6 -6 6  -6
At ang iyong mata'y biglang  lumuha ng di mo 
-6 6   5  -5 -5 -5  -5 -5   -5 -5 -5 6  6 6 
pinapansin
6 -6 -7 -6
Nagsisisi at sa isip mo'y
-6 6 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Nalaman mong ika'y nagkamali
-5 -5 -5 6   6 6   6 -6 -7 -6 
Nagsisisi at sa isip mo'y
-6 6 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Nalaman mong ika'y nagkamali
-5 -5 -5 6   6 6   6 -6 -7 -6 
Nagsisisi at sa isip mo'y
-6 6 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Nalaman mong ika'y nagkamali
-5 -5 -5 6   6 6   6 -6 -7 -6 2 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use