Harptabs.com

Öppna lanskap


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 0 Members:

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Öppna lanskap By: Ulf Lundell
Posted By: sebastian Difficulty: Beginner
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2008-01-06 07:01:16 Modified: 2008-01-06 07:01:30
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:10
Ad:

Want to make Öppna lanskap sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: Famous Swedish song by Ulf Lundell


 5   (5)     6    7  (7)   (8)   7     6
Jag  trivs  bäst  i  öpp - na  land - skap

 5   5   (5)   5   (4)    6   5  
nä - ra  ha - vet  vill  jag  bo 

 5   (5)  6    7    (7)  (8) 7   (8)
någ - ra  må - na - der  om  å - ret

8    8   (9)    8   (8)  7   7
så  att  sjä - len  kan  få  ro

 5    (5)    6    7  (7)   (8)   7     6
Jag  trivs  bäst  i  öpp - na  land - skap

 5   (5)    5   (4)   6    5   
Där  vin - dar - na  får  fart

 5    6     7    (7)  (8)    7  (8)   8  
Där  lär - kor - na  står  högt  i  skyn

 8    (9)    8    (8)  7     7
och  sjun - ger - un  der - bart

 8   (8)    (8)  (8)  (8)     7     (8)    8
Där  brän - ner  jag  mitt  bränn - vin  själv

8     (9)    8   (8)   9    8    (8)    7    
Och  kryd - dar  med  Jo - han - nes - ört 

(6)  (7)    (7)  (7)  (7)   7    (8)   8      
och  dric - ker  det  med  väl - be - hag

 8    (8)   (8)   7     7    (7)        
till  sill  och  hem - bakt  vört

 9    (9)    8   (8)  8   (9)    8     (6)
Jag  trivs  bäst  i  öpp - na  land - skap

(8)   8  (9)   8   (8)    7   7
nä - ra  ha - vet  vill  jag  bo
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use