niemand laat zijn eigen kind alleen - HarpTabs.com
Harptabs.com

niemand laat zijn eigen kind alleen


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 176 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: niemand laat zijn eigen kind alleen By: willy en willeke alberti
Posted By: bluesharp_jos Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio: niemand laat zijn eigen kind alleen
Created: 2016-10-25 14:28:46 Modified: 2020-04-10 21:07:59
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:0
Ad:

Want to make niemand laat zijn eigen kind alleen sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:
7    -7  -7   -6  -6  7    -7  6   5
Nie-mand laat zijn ei-gen kind all-een
5    7    -7    -7   -6   -6  7  -7   5   -5
Je bouwt het liefst een muur-tje om haar heen
-5 -8    7    7    -7   -7   7 -7 -6
Je wilt zo graag haar jeugd be-wa-ren
-8  7     7    -7 -7    7 -7 -6
En haar veel ver-driet be-spa-ren
-8    7    7    -7  -7 7  -8   -7  7
Nie-mand laat zijn ei-gen kind al-leen

 7  -7  -7 -6    -6   7   -7    6  5
Jij wou al-tijd, al-tijd naast me staan
5    7   -7 -7   -6   -6    7   -7  5  -5
Je hebt ont-zet-tend veel voor mij ge-daan
-5  -8   7  7 -7 -7  7 -7 -6
Jij gaf mij w-at je be-loo-fde
-5  -8  7    7  -7 -7  7  -7 -6
Een le-ven waar ik in ge-loof-de
-8    7  7 -7     -7  7    -8   -7  7
Jij wou al-tijd, al-tijd naast me staan

 7  -7 -7   -6  -6   7 -7   6  5
Wat ik bij jou vond en nu nog vind
  5    7  -7 -6 -6 7   -7  5  -5
Dat draag ik nu o-ver op mijn kind
  -8    7   7   -7  -7    7  -7 -6
Niets zal ooit dat beeld uit-wis-sen
 -8     7   7  -7   -7   7  -7 -6
Nooit mag zij mijn lief-de mis-sen
 -8  7     7 -7 -7     7     -8  -7   7
Je doet toch al-les, alles voor je kind

QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use