Eenzame kerst - HarpTabs.com
Harptabs.com

Eenzame kerst


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 163 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Eenzame kerst By: Andre Hazes
Posted By: bluesharp_jos Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio: Eenzame kerst
Created: 2016-08-24 15:51:03 Modified: 2017-02-21 16:27:51
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:1
Ad:

Want to make Eenzame kerst sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:
4   4   -4   -4   4  4     -3    3  -3  4    4
Ik zit hier heel al-leen kerst-feest te vie-ren. 
-4    5  -5  -5  5    5   -4   4  -4  5  
De straf die ik ver-diend heb zit ik uit.
5    -5   5   5  -4 -4    5   -5   5   5   -4   -4
Ik stal voor ons ge-zin, maar dat had toch geen zin.
 3    4   4    4   -4   -4     4  -3  4   4   
Want jij viert nu kerst-feest met een an-der.

 3   4  -4 -4  4   4   -3   3  -3   4  4
Hoe heb je mij zo snel kun-nen ver-ge-ten?
-4   5  -5  -5  5  5  -4  4   -4    5  
Waar-om zit er een an-der op mijn stoel?
5  -5  5   5   -4   -4   5   5  -5  5   5  -4  -4
Ik ben zo een-zaam hier, in die kou-de kil-le cel.
3   4    4    4   4   -4  -4  4   -3  4   
Kan jij echt niet be-grij-pen wat ik voel?

3   4  4        4   4  -4    4   -3   4  -3  3
Nu zit je      bij de kerst-boom met een an-der.
 4    5    5    5   -5  5  -4   4    5
Mijn kin-deren die zin-gen Stil-le Nacht.
4   -3     -3  -3   4   -4   4  -3  4  -3   3   
Ja stil    zal het voor mij zeer ze-ker we-zen.
-4   3        -4   -4  -4   4    -3   4 
Met niets     dat mijn ver-driet ver-zacht.

 3   -3 -4 -4   4   4  -3   3  -3  4   4
Mijn me-de-men-sen kre-gen een pak-ke-tje.
-4  -4  5    -5      -5 5    5  -4     4   -4    5  
Met de kerst-wens   "Va-der kom toch gauw weer thuis"
5   -5   5   5  -4  -4      5  -5   5   5    -4  -4
Ik kreeg de mij-ne niet,   dat doet me veel ver-driet.
 3    4   4   4     -4  -4 4  -3   4   
Niet wel-kom zijn    in je ei-gen huis.

 3    4    -4 -4   4    4   -3    3  -3   4  4
Mis-schien mag ik mijn kin-deren nog wat ge-ven.
-4   5 -5  -5   5   5   -4   4  -4    5  
Wat ge-ven uit het diep-ste van mijn hart.
5   -5  5   5  -4  -4    5   -5  5   5     -4   -4
Ver-ge-ten kan ik niet, daar-om dit kerst-feest-lied.
 3    4  -4  6  -3    4   
Een lied zo vol met smart.1 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use