כמו צמח בר - HarpTabs.com
Harptabs.com

כמו צמח בר


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 129 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: כמו צמח בר By: chava alberstein
Posted By: ocean.secondary Difficulty: Intermediate
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2015-05-01 12:34:39 Modified: 2015-05-01 12:35:57
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:4
Ad:

Want to make כמו צמח בר sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:

5 7
מחר
-6 7 -6 -7 7 -6 6 -5
אני אהיה כה רחוקה
-5 -6 -8 -7 -8 6
אז תחפשו אותי
5 -5 6 -6 6 -6
מי שידע למחול
-5 -6 -9 8 -8 7 -7 7
ימחל לי על אהבתי
5 -5 6 -6 6 -6
הזמן ישקיט הכל
-5 -6 -9 8 -8 7 -7 7
אני הולכת לדרכי
6 7 -8 -9 8 -8 7 -9 8 -8 7 -8
זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם
-7 8 -8 7
מן המדבר
6 7 -8 -9 8 -8 7 -9 8 -8 7 -8
והוא יבין אני חייתי בניכם
-7 8 -8 7
כמו צמח בר


4 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use