Flaumen gr - HarpTabs.com
Harptabs.com

Flaumen gr


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 130 Members: 0

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Flaumen gr By: Ivar Mortensson-Egnund
Posted By: Muskox Difficulty: Any
Key: C Genre: Folk
Harp Type: Chromatic Audio:
Created: 2015-02-22 09:50:39 Modified: 0000-00-00 00:00:00
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:0
Ad:

Want to make Flaumen gr sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:

 

Flaumen går, i Noreg er vår,
3 3 6 6 6 -5 6 -6
bjørka sprett i dalom.
6 -5 6 -5 5 3
Dølakar, traust og hard,
3 3 6 6 -5 6 -6
rydjer ferdregard.
7 6 -6 -5 5
Sjå kor det losnar i alle liom,
7(7 7) 7 (-6* 7) -7 7 -6 -5
skreda fer etter bergesidom.
-6 -6 -6 6 -6 -7 7 6 5
Flaumen går, i Noreg er vår,
3 3 6 6 6 -5 6 -6
og dølan' er det som rår.
-6 7 6 -6 (-5 -5) 5

Frå fjellet rinn
ein bekk så linn
mellom stuv og steinar.
Av bekker små
det vert ei å,
fagrast du skal sjå.
Høyr kor det i vatnet susar,
høyr kor det i fossen brusar!
Flaumen går,
i Noreg er vår,
og dølan' er det som rår.

Lita å
kan du forstå
kor ho fekk slikt mæle?
Bekk som rann
er vaksen mann.
Stans han, om du kan.
Ingen mann kan straumen vende.
Tømmer og hus det set han på ende.
Flaumen går,
i Noreg er vår,
og dølan' er det som rår.

Bykar stram
på gata går fram,
trur han skal oss lære.
Men ikkje eg
fær støkk av deg,
sjølv eg rår min veg.
Bøndan' er ikkje lenger mjuke,
husbondsretten, han vil me bruke.
Retten er vår,
skulda er dår
å lyde Noregs kår.

Om seint me kjem,
så er det med klem.
Me vil garden rydja.
Bondemål,
kvast som stål,
gjev ikkje lenger tol.
Norsk mål vil me i Noreg hava,
ikkje lenger med dansken kava.
Bondemål,
kvast som stål,
gjev ikkje lenger tol.

Blankt som gull
og mjukt som ull
er det norske målet.
Som sol på fjell,
som blome-tjeld,
som fuglesong om kveld.
Tusen års rot det hev i landet,
tusen år til så skal det stande.
Flaumen går,
i Noreg er vår,
og dølan' er det som rår.

Sumar-sol
skin på jord,
så jonsok-blomen laver!
Læt frå koll
lur over voll,
og dølan' slær på skjold.
Av skal ho hivast lurve-hetta!
Gullhjelm lyser i morgon-gletta.
Læt frå koll
lur over voll,
og dølan' slær på skjold.

Harald verk
fjellbonde sterk
gjer no andre gongen.
Gamalt grjot
av kjemperot
endå hev manndom og mot.
Kome alle, ver med på ferda,
så skal det spørjast i vide verda,
at Noregs mann
gjekk på og vann
atter sitt eige land.

 

QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use