Harptabs.com

Jeg lagde meg så silde


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 180 Members: 3

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Jeg lagde meg så silde By: Traditional
Posted By: Muskox Difficulty: Any
Key: C Genre: Folk
Harp Type: Chromatic Audio:
Created: 2015-01-02 16:22:53 Modified: 0000-00-00 00:00:00
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:0
Ad:

Want to make Jeg lagde meg så silde sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:

 


-5* 6 6 6 7* -7 -7 8 8 -8 -8 7 6


Jeg lagde mig saa sildig alt seent om en Kvæld


6 -7 -7 7 6 -6 -6 6 5 -5 6 


jeg vidste ingen Kvide til at have.


-5* 6 6 7* -7 8 -8 -8 -7 -8 7 6


Saa kom der da Bud i fra Kjæresten min


6 -7 7 6 -6 -6 6 5 -5 6


jeg maate til hende vel fare.


 


6 6 8 -8 -8 8 -7 -6* 7* -7


REF: Ingen har man elsked over hende.


 


 


Saa gik jeg da mig oppaa høiande Loft


aa klædde mine bedste Klæder


jeg klædde påå mig en Klædning af ny


en Klædning av Bomølske Fløiel.


 


Saa gik jeg da meg i Stalderen ind


aa klapped Graagangeren paa Bagen


jeg lagde på hannem Salen af Sølv


og Beslet av Guld var beslagen.


 


Saa rider jeg fire Styver Milervei


mens andre monne sødeligen sove,


som jeg da kom til min Kjærestes Hjem


da mødte jeg min Kjæreste Svoger.


 


Saa gik jeg da mig oppaa høiande loft


hvor jeg haver været saa mange


der stander de Jomfruer alt uti en Flok


aa pynta min Kjærest til Graven.


 


Hennes Føder va hvide hennes Fingre va smaa


hennes Øine va blaa som en Due.


Aa bryst havde hun som Sneen uti Huul


aa Munden som Sukker den søde.


 


Haar havde hun som va spunden av Guld


aa flettet med en liten Fløyels Nøsse.


Hennes Bønner vore saa inderlig te Gud


i Himmerig maate hun møde.


 


Saa rider jeg et stykke derifra


saa fik jeg høre de Klokkerne klinga


ikke andet jeg vide og ikke andet jeg fornam


end mitt Hjerte i stykker mon springa.


 


Saa rider jeg te Kirkegaarden frem


da fik jeg see de Klokkerne udvælga


der stander de Jomfruer høviske Mænd


bad mig en anden Ven utvælga.


 


Vel kan jeg fæste en anden ved min Haand


aldrig finder jeg hennes Liga.


Hennes Liga findes ikke i denne verdens Land


ei heller i de tre Kongerigar.

QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use