Harptabs.com

One Piece - Bink's Sake


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 0 Members:

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: One Piece - Bink's Sake By: Kohei Tanaka & Eiichiro Oda
Posted By: gamrin Difficulty: Expert
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio: One Piece - Bink's Sake
Created: 2017-05-24 17:21:11 Modified: 2017-05-24 17:21:11
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:13
Ad:

Want to make One Piece - Bink's Sake sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: -6  7 7 7  -8  7-6  7
 Yo-hohoho, yo-hohoho 
-6  7 7 7  -8  7-6 -5
 Yo-hohoho, yo-hohoho
-6  7 7 7  -8  7-6  7
 Yo-hohoho, yo-hohoho 
-6  7 7 7  -8  7-6 -5
 Yo-hohoho, yo-hohoho  


 7 -6 6 -5 -4 5 -5   7 -6 6 -5 -4 5 4
 Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
-4 5 4 4  -4 5-5-7 -6-6 6-5 6
 U--mikaze ki-makase namimakase
 7 -6 6 -5 -4 5-5   7-6 6-5 -4 5 4
 Shio no muko-u de, yuuhi mo sawagu
-4 5  4  -4  5 -5-6   6 6 -5  5-5
 Sora nya wa wo kaku, tori no u-ta


 7-6 6-5 -4 5-5   7 -6 6 -5 -4 5  4
 Sayonara minato, Tsumugi no sato yo
-4   5  4  4  -4 5-5 -7-6-6  6 -5 6
 DON to icchou uta-o, funade no u-ta
 7-6 6 -5-4 5 -5   7 -6 6 -5 -4 5 4
 Kin-pa-gin-pa mo, shibuki ni kaete
-4 5 4  4 -4 5 -5  -6 6  6 -5 5-5
 O-retacha yuku zo, u-mi no kagiri


 7 -6 6 -5 -4 5 -5   7 -6 6 -5 -4 5 4
 Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
-4 5 4 -4  5-5  -7-6-6 6-5 6
 Warera kaizoku, umi watteku
 7 -6 6 -5 -4 5-5   7-6 6-5 -4 5 4
 Nami wo makura ni, negura wa fune yo
-4  5  4-4  5 -5-6 6    6 -5 5-5
 Ho ni hata ni ketateru wa dokuro


 7-6  6 -5 -4 5 -5   7-6 6 -5 -4 5  4
 A-rashi ga kita zo, sen-ri no sora ni
-4 5  4  4-4 5 -5  -7-6-6  6-5 6
 Nami ga o-doru yo, DORAMU narase
 7-6  6-5-4 5 -5  7-6 6-5-4  5 4
 O-kubyouka-ze ni fukarer-ya saigo
-4 5  4 -4 5-5 -6  6 6-5  5 -5
 A-su no a-sahi ga nai ja nashi


-6  7 7 7  -8  7-6  7
 Yo-hohoho, yo-hohoho 
-6  7 7 7  -8  7-6 -5
 Yo-hohoho, yo-hohoho
-6  7 7 7  -8  7-6  7
 Yo-hohoho, yo-hohoho 
-6  7 7 7  -8  7-6 -5
 Yo-hohoho, yo-hohoho 
 

 7 -6 6 -5 -4 5 -5   7-6 6 -5 -4 5  4
 Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
-4  5 4 4 -4 5-5 -7 -6-6 6 -5 6
 Ky-o-u ka asu ka to yoi no yume
 7 -6  6-5 -4 5 -5   7-6 6-5-4 5 4
 Te wo furu kage ni, mou a-e-nai yo
-4 5  4  4-4 5-5  -6 6 6 -5  5-5
 Nani wo kuyokuyo, asu mo tsukuyo


 7 -6 6 -5 -4 5 -5   7-6 6 -5 -4 5  4
 Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
-4   5  4  4  -4 5-5 -7-6-6  6 -5 6
 DON to icchou u-tao, u-naba no uta
 7 -6  6-5 -4 5 -5   7-6 6-5-4 5 4
 Douse dare demo itsuka wa hone yo
-4 5  4  4-4 5-5  -6 6 6 -5  5-5
 Hatenashi, atenashi, waraibanashi


-6  7 7 7  -8  7-6  7
 Yo-hohoho, yo-hohoho 
-6  7 7 7  -8  7-6 -5
 Yo-hohoho, yo-hohoho
-6  7 7 7  -8  7-6  7
 Yo-hohoho, yo-hohoho 
-6  7 7 7  -8  7-6 -5
 Yo-hohoho, yo-hohoho 
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use