Harptabs.com

huilen is voor jou te laat


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 292 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: huilen is voor jou te laat By: corry konings
Posted By: bluesharp_jos Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio: huilen is voor jou te laat
Created: 2014-11-02 16:08:27 Modified: 2016-11-26 10:21:48
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:3
Ad:

Want to make huilen is voor jou te laat sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:

 

  5     5   5     5     -5  5   -4    4     4     -3    -3
Hui-len is voor jou te laat, ik kom niet meer.
  -4         -4      -4  -4     5     -4 4    -3  -3    3    3
Wacht maar niet op mij, het is de laat-ste keer
  5    5   5   5     -5    5     -4      4   4 -3 -3
Dat je mij be-drog-en hebt, het is te laat.
   4      -4       5    5    5     5     4  -4 -4     -4    -4 -3    4
Want mijn lief-de voor jou dat is nu toch en-kel haat.

5    5      5     5   -5   5 -4     4   4    -3 -3
Al-les wat ik had gaf ik aan jou al-leen.
-4     -4    -4     -4        5         -4      4     -3  -3    3     3
Maar je ging toch steeds weer naar die an-der heen
   5         5    5   5       -5     5   -4   4    4   -3  -3
Nooit kom ik nog terug bij jou zo-als wel-eer.
4      -4   5  5       5     5   4   -4     -4  -4   -4     -3     4
Hui-len is nu voor jou te laat, nee ik kom niet meer.

   5          5   5   5   -5    5    -4     4     4  -3   -3
K hoop dat jij ge-luk-kig met die an-der bent.
  -4      -4     -4   -4   5 -4    4      -3     -3  3    3
K heb die moo-ie u-ren ook met jou ge-kend.
   5        5        5    5    -5      5      -4     4      4    -3    -3
Maar eens komt de dag voor haar net als voor mij.  
    4      -4  5     5   5      5       4     -4   -4   -4     -3    4
Want wat jij lief-de noemt dat gaat in-eens voor-bij.

 5    5      5 5    -5     5 -4     4   4    -3 -3
Al-les wat ik had gaf ik aan jou al-leen.
   -4   -4   -4      -4          5       -4     4     -3  -3    3    3
Maar je ging toch steeds weer naar die an-der heen
    5       5     5     5     -5    5     -4    4  4    -3 -3
Nooit kom ik nog terug bij jou zo-als wel-eer.
   4    -4  5   5      5     5  4    -4     -4 -4   -4     -3     4
Hui-len is nu voor jou te laat, nee ik kom niet meer.

La la la la la la 


Users who have Favorited this tab
Username
1denbart007
2dubbelkluts
3hsterk
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use