Harptabs.com

Rolandskvadet(La Chanson de Roland)(Roland og Magnus kongen)


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 105 Members: 0

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Rolandskvadet(La Chanson de Roland)(Roland og Magnus kongen) By: Trad. Folk
Posted By: Muskox Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Folk
Harp Type: Chromatic Audio:
Created: 2014-09-01 13:28:10 Modified: 2015-01-21 10:07:01
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:0
Ad:

Want to make Rolandskvadet(La Chanson de Roland)(Roland og Magnus kongen) sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:

-7  -7  -7  -7  -7   7 -6 -5 -5
Seks mine sveinar heime vera
5   -5   -5   -5   -6 7 -7 -7
og gjøyma det gullet balde.
-7  -7   -7    -6   7    7 -5 -5 -5
Dei andre seks på heidningslondo
-6 -6 -6 6 5 -5 -5
røyne di jarni kalde.
-6 -6 -6 -7 -7 7 -6 -6
Ria di ut or Franklandet
-5   -5 -5  -6  7 -7 -7
med dyre dros i sadel.
-7  -7  -6  7  7  -5 -5
Blæs i luren Olivant
-5 -6 6 5 -5 -5
på Ronsarvollen.

 

Dei vunde opp sitt sikjesegl 
så høgt i sigle-rå, 
så siglar dei åt hei'ings-londo 
i virkevikune två.

Dei slogest ut på Ronsevollen 
i dagane två og trjå; 
hie'ingan' falt fyr Ronlands-sverdet 
som storren fyr go'om ljå.

Dei slogest utpå Ronsevollen, 
våre dei alle vreide, 
hei'ingan' falt fyr Rolands-sverdet 
som storren fyr go'om ljå.

Dei slogest utpå Ronsevollen, 
blodet fløymde som elvi strid; 
hestane gat kje på jorde stigji, 
dei trødde på mannelik.

Dei slogest utpå Ronsevollen, 
trøytte dringjir og mode: 
soli fekk inskje skine bjart 
fyr røyken av manneblodet.

Fram sotte blåmanns-fjøldi, 
ho slygde fyre sol, - 
reddast kvór ein javningjen, 
bad Roland blåse i horn.

Sette 'n luren fyr blodga munne, 
bles han i med vreide: 
det rivna mur og marmorstein 
nie døgner av leie.

Det var Magnus kongjen, 
skundar han si ferd: 
daud låg Roland kappen 
og heldt i hond sitt sverd.

QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use