Harptabs.com

Torparrock


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 205 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Torparrock By: Sven Ingvars
Posted By: torestre Difficulty: Beginner
Key: C Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2012-01-27 12:38:54 Modified: 2012-01-27 12:39:28
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:3
Ad:

Want to make Torparrock sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:
Tåcka ordning de e, uti varda nu
6-5 55 6 4 56 -5-5 -6

de grunner ja mycke på
7 -7-7 -6 6-5 5

för di slöss, å sen jöbber di, värre än sju
6 -5 5 5 6 45 6 -5-5 -5 -6

dedära är svårt, t'e förstå
-666 6 6 -7 -87

men en ann, en har, full bra lite vett
6 -5 5 6 4 5 6 -5-5 -6

å hövve de ha'n väl fått
7 -7-7 -6 6 -5 5

för de klier sej i, när de ena e lätt
6 -5 55 6 4 5 6 -5-5 -5 -6

som när fölk, till exempel har brått
-6 6 6 6 66-7 -8 7

för ja är törpare ja, å ja har de så bra
6 6 -5 556 4 5 6 -5 -5-5 -6

ja ligger på söffan, för så ska de va
-6 66 -6 -7-7 -6 6 6 -5 5

å gräset de växer, å rögen, han gror
6 55 6 45 6 -5-5 -5 -6

å mor hon mal kaffe, å grisen bli stor
-6 6 6 6 6-7 -8 77 7 7

håhåjaja, håhåjaja, hörr va de blåser i träa ida
6566 6-5-6-6 6 6 -6 -7-7 -6 66 -55

håhåjaja, håhåjaja, de blåser i träa ida
6566 6-5-6-6 6 66 6 6-7 -87

å flkyger i lufta, de gör de som skall
förskräckligt å fort ändå
de e skillnad de, när som en ann ska fram
en får klar se, när te har gått
när en är fullr av bakom, emellertid
som inte kan räkne ut
va i hundan vi ha så pass ont om tid
för den tar full i alle fast slut

för ja är törpare ja, å ja har de så bra
å ja ligger på söffan, för så ska de va
å gräset de växer, å rögen, han gror
å mor hon mal kaffe, å grisen bli stor
håhåjaja, håhåjaja, hörr va de blåser i träa ida
håhåjaja, håhåjaja, de blåser i träa idaa

här har en de ganska så skapligt bra
fast nog får en ont, därbak
men besvärligheter, de får en väll ha
en är alla fall, under tak
te å ger sej, åt skogen, ne inte de
när ja står på mej, å säger stopp
för se råk ja te håck, na meter me ve
ja den tar di sen å elder opp

för ja är törpare ja, å ja har de så bra
å ja ligger på söffan, för så ska de va
å gräset de växer, å rögen, han gror
sätt på pannan mor, sätt på pannan mor
håhåjaja, håhåjaja, hörr va de blåser i träa ida
håhåjaja, håhåjaja, de blåser i träa idaa
håhåjaja, håhåjaja, hörr va de blåser i träa ida
håhåjaja, håhåjaja, å de blåser i träa idaaaa


Users who have Favorited this tab
Username
1Fredrik1
2powie
3torarha
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use