Harptabs.com

Vila vid denna källa


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 214 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Vila vid denna källa By: Carl Michael Bellmann
Posted By: torestre Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Classical
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2011-12-31 07:49:38 Modified: 2011-12-31 07:58:16
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:3
Ad:

Want to make Vila vid denna källa sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:
 Hvila vid denna källa,
  66    -6    -56      55
 
Vår lilla Frukost vi framställa:
-5  -45      44      -4   66-55
 
Rödt Vin med Pimpinella
   6       6   -6      -5655
 
Och en nyss skuten Beccasin.
  -5   -4   5       44      -44-454
 
Klang hvad Buteljer, Ulla!
    6         6    -6-56       55
 
I våra Korgar öfverstfulla,
-5 -45     44       -466-55
 
Tömda i gräset rulla,
    66    -6 -56     55
 
Och känn hvad ångan dunstar fin,
-5     -4       5       44       -44-45 4
 
Ditt middags Vin
    4     -34       -4
 
Sku vi ur krusen hälla,
    6-5-55-45-55-4
 
Med glättig min.
4      -34     -4
 
Hvila vid denna källa,
  66     -6    -56     55
 
Hör våra Valdthorns klang Cousine.
  -5   -45       44          -44      -454
 
Valdthornens klang Cousine.
     66-6-5-4       4       -34


Prägtigt på fältet pråla,
Än Hingsten med sitt Sto och Fåla,
Än Tjurn han höres vråla,
Och stundom Lammet bräka tör;
Tuppen på taket hoppar,
Och liksom Hönan vingen loppar,
Svalan sitt hufvud doppar,
Och Skatan skrattar på sin stör.
 Lyft Kitteln; hör.
Lät Caffe-glöden kola,
 Där nedanför.
Prägtigt på fältet pråla
De ämnen som mest ögat rör.
Som mest vårt öga rör.

 


 

Himmel! hvad denna Runden,
Af friska Löfträn sammanbunden,
Vidgar en plan i Lunden,
Med strödda gångar och behag.
Ljufligt där löfven susa,
I svarta hvirflar grå och ljusa,
Träden en skugga krusa,
Inunder skyars fläkt och drag.
 Tag, Ulla tag,
Vid denna måltids stunden,
 Ditt glas som jag.
Himmel! hvad denna Runden,
Bepryds af blommor tusen slag!
Af blommor tusen slag!

 


 

Nymphen, se hvar hon klifver,
Och så beställsam i sin ifver,
Än Ägg och än Oliver,
Uppå en rosig tallrik bär.
Stundom en sked hon öser,
Och öfver Bunken gräddan slöser;
Floret i barmen pöser,
Då hon den Mandeltårtan skär.
En Kyckling där,
Af den hon vingen rifver,
 Nyss kallnad är.
Nymphen se hvar hon klifver,
Och svettas i et kärt besvär.
Och svettas i besvär.

 


 

Blåsen J Musikanter,
Vid Eols blåst från berg och branter;
Sjungen små Kärleks-Panter,
Bland gamla Mostrars kält och gnag.
Syskon! en sup vid disken,
Och pro secundo en på Fisken;
Krögarn, den Basilisken,
Summerar Taflan full i dag.
 Klang Du och Jag!
Klang Ullas amaranther,
 Af alla slag!
Blåsen J Musikanter,
Och hvar och en sin kallsup tag.
Hvar en sin kallsup tag.

 


 

Ändtlig i detta gröna,
Får du mitt sista afsked röna;
Ulla! farväl min Sköna,
Vid alla Instrumenters ljud.
Fredman ser i minuten
Sig til Naturens skuld förbruten,
Clotho ren ur Surtouten,
Afklipt en knapp vid Charons bud.
Kom hjertats Gud!
At Fröjas ätt belöna

 

Med Bacchi skrud.
Ändtlig i detta gröna,
Stod Ulla sista gången Brud.
Den sista gången Brud.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Users who have Favorited this tab
Username
1Hedvig
2Jez91
3tobbe
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use