Harptabs.com

Missa Hungarica 3/6 - Credo


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 76 Members: 0

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Missa Hungarica 3/6 - Credo By: UnKnown
Posted By: DanielNavarro Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Religious
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2011-05-21 01:05:55 Modified: 2011-05-21 02:05:57
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:0
Ad:

Want to make Missa Hungarica 3/6 - Credo sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song:  7 -6 -5 -7 -6 -6  6 -5 -5
Hiszk az egy Istenben.

-5  6 -6
1. Mindenható Atyában,
3. Aki az Atyátoól született
5. Született, de nem teremtmény:
7. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
9. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint
11. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
13. Hiszek az egy, szent, katolijus és apostoli Anyaszentegyházban,

-5  4
2. Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban,
4. Isten az Istentől, Vilagosság a Vilagosságtól,
6. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért
8. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették.
10. de újra eljön dicsőségben, itélni élőket és holtakat
12. Akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút.
14. várom a holtak föltámadását

-5  6  7 -6 -6  6  6 -5
1. mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Te
remtőjében.
3. Az idő kezdete előtt.
5. az Atyával egylényegű és minden Általa lett.
7. és emberré lett.
9. fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján.
11. Aki az Attyától és a Fiútól származik.
13. vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,

 6 -6 -5
2. Isten egyszülött Fiában.
4. valóságos Isten  valóságos Istentől.
6. leszállott a a mennyből.
8. Kinhalált szenvedett  és eltemették.
10. és országának nem lesz vége.
12. Ő szólt a próféták szavával.
14. és az eljövendő örök életet. Amen.
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use