שנים-עש&# - HarpTabs.com
Harptabs.com

שנים-עש&#


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 114 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: שנים-עש&# By: Unknown
Posted By: danniel78 Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2011-02-11 04:02:42 Modified: 0000-00-00 00:00:00
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:6
Ad:

Want to make שנים-עש&# sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: 4  4  6  6 4- 4- 6- 6-
ב-תש-רי נ-תן 
ה-ד-קל 
6    6 4-   4- 5* 4    6
פרי ש חום נח  - 
מד 
4 4   6 6 4- 4- 6- 
ב חשוון י  רד
יו  רה 
6- 6 6 4- 4- 5 4 
ו  על ג גי  ר  - 
קד 
5- 5- 6- 6- 6   6   5 5 
ב  כס לו נר
קיס הו פי ע 
6 6 6-  7- 7- 6-
ב ט -  בת ב  רד 
6- 6- 7 7 7- 6 6- 6- 
ובשבט חמה
הפציעה 
6 5- 5 4-    6
ליום אחד.

באדר עלה
ניחוח 
מן הפרדסים 
בניסן
הונפו בכוח 
כל החרמשים 

באייר הכל
צמח 
בסיוון
הבכיר 
בתמוז ואב
שמחנו 
אחר קציר 

תשרי, חשוון,
כסלו, טבת 
חלפו, חלפו
ביעף 
גם שבט, אדר,
ניסן, אייר, 
סיוון, תמוז
ואב 

ובבוא אלול
אלינו 
ריח סתיו
עלה 
והתחלנו את
שירנו 
מהתחלה.

6 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use