מחר - HarpTabs.com
Harptabs.com

מחר


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 145 Members: 2

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: מחר By: Unknown
Posted By: danniel78 Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2010-05-15 05:05:30 Modified: 0000-00-00 00:00:00
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:2
Ad:

Want to make מחר sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: 6 8 8- 8 7- 8 8- 7- 7 6-
מחר, אני
אהיה כה
רחוקה
5- 6- 9- 8-  9- 7
אל ת חפ שו או 
תי
6  6- 7-  7   7-   7 
מי ש  י    דע למ
חול -
6- 7  10-  9  9- 8 8- 8 
ימ חל לי   על א 
ה ב  תי,
6 6-  7- 7    7- 7
ה זמן יש קיט
ה כל
6- 7 10-  9   9- 8  8- 8  
א  ני הו   ל    כת
ל  דר כי.
7- 8 9 10- 9 9-  8 10- 9 9-   8  9-
זה שא הב  או
תי י  שוב ל 
שדו תיכם -
8- 9 9- 8
מן המד בר.
7- 8   9 10-   9 9- 8  10- 9  9- 8 9-
ו   הוא י  בין �
א ני  ח   יי   תי
בי ני  כם
8-  9 9- 8
כמו צמח בר.

2 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use