ארץ - HarpTabs.com
Harptabs.com

ארץ


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 163 Members: 0

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: ארץ By: Unknown
Posted By: danniel78 Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2010-05-15 05:05:43 Modified: 2010-05-15 08:05:51
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:4
Ad:

Want to make ארץ sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: 6-  5- 5- 4-  4- 3
א  רץ, א  רץ, א 
רץ,
5- 5-   5   4-  3- 
א  רץ תכול
אין עב,
4  3-  3 6-   6-   
ו   ה  ש  מש לה
6  5-      5- 5 5-
כ  דבש    ו  ח  לב,
6- 5- 5- 4- 4- 3
א רץ  בה נו  לד
נו
5- 5-  5 4- 3- 
א  רץ בה נ  חיה
4 3- 3   6-  6- 6 5-  
ו  נ  שב בה, יה
יי  יה
5- 5- 5   4-
מה ש יה  יה

6 6  4-  5 5-
א רץ ש  נ אהב
4-   6 6 4- 5 5-
היא ל נו אם ו
אב
7- 7- 6-  6 6-
א  רץ של ה עם
7- 7- 6- 6 6-
א  רץ ל  עו לם
8- 8- 7  7- 7 6-
א  רץ בה נו ל
דנו
7- 7- 6-  6 6-
א  רץ בה נ  חיה
7- 7-  6   5- 5  4-
יהי יה מה ש
יהי יה.

4 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use