חורשת ה&# - HarpTabs.com
Harptabs.com

חורשת ה&#


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 163 Members: 2

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: חורשת ה&# By: Unknown
Posted By: danniel78 Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2010-05-15 05:05:28 Modified: 0000-00-00 00:00:00
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:4
Ad:

Want to make חורשת ה&# sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: 4-  6- 5-  6 6-  6 5  /4 4- 5 5- 6  4     
כש אי מא ב אה
ה נה /י פה ו  צ 
עי רה,      
4   3- 4  4- 5   5- / 6  6- 7-  6- 4- 
אז א  בא על גב
עה /ב  נה לה ב  
ית. 
 4- 6- 5- 6   6-  6 / 4 4- 5  5-  6   4
חל פו  ה אבי
בי  ם, /ח צי מ 
אה עב רה,  
4 3- 4   4-   5   5- /6   6-  7- 7  5-
ו תל תל לים
הפ כו   /שי בה
בנ תי ים
5 5- 4-  5    5- 6    
א בל על חוף
יר דן, 
 5  5- 6 6- 6-  7-  6- 6                       
כ   מו מ הו  מה
לא ק  רה, 
5  5-  4- 5  5- 6  5 5- 6  6-  5- 6  6- 7- 7- 
או תה ה  דו מי
יה ו  גם או תה
ה תפ או רה. 
 6-    9- 8 8- 7 8 6- 
חור  שת ה א ק
לי פטוס, 
7- 8- 7 7- 6- 7
ה  ג שר,ה סי רה,

5- 8- 7 7- 6- 7  5  5-6  6- 4- 
ו   רי  ח ה מ   לו
ח  על ה מ  ים. 
6-    9- 8 8- 7  8   6-
חור שת ה א  ק 
לי  פטוס, 
7- 8- 7  7- 6-  7   
ה  ג  שר,ה  סי
רה,
5- 8- 7 7- 6- 7- 5 5- 6 6- 4- 
ו   רי  ח ה  מ  לו
ח על ה מ  ים. 
4- 7- 5 5- 6 6- 8-

4 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use