אני נוש&# - HarpTabs.com
Harptabs.com

אני נוש&#


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 156 Members: 2

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: אני נוש&# By: Unknown
Posted By: danniel78 Difficulty: Beginner
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic Audio:
Created: 2010-05-15 04:05:33 Modified: 0000-00-00 00:00:00
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:2
Ad:

Want to make אני נוש&# sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: 3- 4 4- 5    3- 4   4- 4 3-  4- 3-  3- 
א  ני נו  שא עי 
מי את צ ער ה
שתי קה, 
3-   4   4- 5 4    4- 5   5- 6   6- 5- 6*(5-) 5
את נוף ה  א  לם 
ש  ש רפ נו   אז
מ  פ        חד, 
5 6   6- 7-     7 7-    6- 6    5- 5- 5  6 
ה לא א   מרת א
לי: " ה  עיר כל
כך רי  קה" 
5  6 7- 7    7- 8-   7   7-   6- 6   6- 5- 5-                 
ה לא א מרת א
לי: "נש תוק מ 
עט ב   י   חד". 

5- 8- 8- 8- 8-  8- 7     7- 8- 7 7 7*(7-) 6-
ב  ח  לו  ני  קמ
לו  כבר שו ש 
ני ה נו      חם, 
5- 7- 7- 7- 7  7-   6- 6   6- 7- 7- 7-
ב  ח  לו  ני  נס
תם ח  זון ה   מר
ח  בים, 
7- 7    7-  7    7-   6 5-  5    6  5-   5- 5-*(5) 4-
רק הר חו  בות
עוד מ 
חייכים במ
לוא ה   רו      חב, 
4-  5   5   5   5 5-  5- 6*(6-) 6 5- 5- 5-
אל כל אש נב
מו צת ב   אור    
ה ע  ר  בים. 

8- 7   7- 5-   5-   5- 6 6-    7- 6-  6 5- 3- 
בו  אי נ    צא
שוב ל  חו צות
או  תם ה לכ נו,

5   5  5 5- 5- 5- 6   6-  5- 5- 5 6 
אל ספס לי ה   א 
הו בים ב  גן  ה
עיר. 
5  6- 6- 7-    7- 7- 7- 7   7 8-   7 7- 7- 
או לי נפ  גוש
עוד ב  פ  נים א
שר ש כח נו, 
3- 6- 7-    6  6-  5- 6 5    5-  4- 5 5- 
או לי   נש מע
עוד מ  ח דש או 
תו ה שיר. 

3- 4 4- 5      3- 4   4- 4 3- 4-  3- 3- 
ב  ח לו  מות ה  
הם על הספ סל
ה  קר, 
3- 4  4- 5     4 4-   5 5-  6   6- 6- 6- 6- 
ב   ח לו  מות ה
הם נרדים את
ע  ב  ר   נו. 
7- 7- 7-   7 7-  7- 8- 7 7- 6 7-
עד ש  יום א חד
ג  בו   ה ו  מו
כר, 
3- 4     4-  5  5- 6     6- 6 5  5- 5-
י   פול שוב בנ
שי קות על  צ
וא רי  נו.

2 users have Favorited this tab
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use