Harptabs.com

Circenīša Ziemassvētki


RSSXML
Harptabs Add-Ons


Who is on now? Guests: 215 Members: 1

Homepage


Account

My Account
Inbox
Compose
Login
New User


Tabs Listing

List All Tabs
Tabs by Letter
View Files
Search Tabs
Random Tab


Contribute

Forum
Add a Tab
My Drafts
Post a File


Resources

Site Blog
YouTube Feed
Tab Guide
Player List
Member List
Member Map
Links
Tab Rulers
Mobile Site
Tab Tool


Website

Add-Ons
Store
Contact Us

Add to Favorites | Post File | Print | Send to a Friend | Report Tab

Song Name: Circenīša Ziemassvētki By: Raimonds Pauls
Posted By: werkis2 Difficulty: Any
Key: Any Genre: Holiday
Harp Type: Diatonic Audio: Circenīša Ziemassvētki
Created: 2009-10-09 13:10:18 Modified: 2010-03-03 09:03:09
Rating: Login to VoteAvg Rating:More Votes Needed
Fav Count:5
Ad:

Want to make Circenīša Ziemassvētki sound awesome on your harmonica? Master tight single notes, rock solid bending and more with easy video lessons ->click here.Song: Circenīša ziemassvētki(Cricket's Christmas) Latvian Christmas song 
Words by latvian poet: Aspāzija
Song composed      by: Raimmonds Pauls

Mp3 file: http://yy.lv/download.php?f=75884

4     4 -4 4 -3   4 -3" -3"
Dzied  circenītis  aizkrāsnē
-5     -5 6    -5 5   5 4 4 
Nāc,  puisīt,  mātei  azotē.
-6   -6 -6 -6   -6o   -6 6 6
Ak,   neprasi:  nav  maizītes,
 6       6      6   6 -6    6 -5 -5    <-- Play 3x 
Skat,  skat,  tur  laukā  zvaigznītes!
-5    5 -4    4   4     4   4
Lai  citiem riekstiņš, pīrādziņš,
4      -5    5   -4 4    4 4 4
Mums,  lūk,  tur  logā  mēnestiņš!
 4      4    -4    4 -3   4 -3" -3"
Tāds  mīļš, balts, apaļš  Mēnestiņš,

-5  -5 6   -5 5  -5 4     4    <-- Play 3x       
Tik spoži citiem nespīd viņš!
-6     -6 -6   -6 6o     -6  6     6
Beidz  raudāt,  dēliņ,  rimsties  nu,
6    6   6   6 -6   6 -5 -5
Es  tad  ko jauku  stāstīšu:
-5   5 -4   -4 4    4  4  4
Mēs  runci  ratos  iejūgsim,
-5  5 -4  -4   4   4  4        <-- Play 3x 
Uz  mēnestiņu nobrauksim.
 4    4    -4   4 -3    4 -3" -3"
Tur  būs  tev  spožas   spēlītes,
-5    -5 6   -5 5   -5 4 4
Būs  runcim  zelta  pelītes,
-6    -6 -6  -6 6o     -6 6 6     
Tev   iedos  sidrab’  šaut’nīti
6    6   6    6 -6   6 -5 -5  <-- Play 3x 
Un  vēl  ar  zelta   gailīti.
-5    5 -4   -4    4      4 -5 5 
Pie  sāniem  būs  tev   zobentiņš
 -4   4 4   4  4     4 4 -4 
Un  rokā  sarkans  karodziņš.
 4       4 -4     4 -3"     -3" -5 -5
Miedz,  puisīt,  aizmiedz     azotē
6   -5 5 -5 4   4 -6 -6    <-- Play 3x 
Kā  circenītis aizkrāsnē. 
-6 -6 6o  6 6 6  6 6 6 6 -6 
6 -5 -5 -5 5 -4 -4 4 4 4 4 -5 5 -4 -4 4 4 4 4 4 4 4 4 -3
4 -3"-3" -5 -5 6 -5 5 -5 4 4 -6 -6 -6 -6 6o -6 6 6 6 6 6 6 6 -6
6 -5 -5 -5 5 -4 -4 4 4 4 4 -5 5 -4 -4 4 6 -6 -5 -5

Users who have Favorited this tab
Username
1BearTheWhite
2marcolli
3rausitis
4skreep
5werkis2
QR code
© Copyright 2004-2014
All Rights Reserved
Web Site Terms Of Use