Print | Close | Home
Song Name: Pasko na Sinta ko(O.P.M) By: Gary Valenciano
Posted By: lotreb Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Holiday
Harp Type: Diatonic
Created: 2008-10-09 19:10:53 Modified: 2008-10-12 19:10:25


Song: Pasko na sinta ko. Hanap hanap kita. 
3  3  4  5 5d  6   4 3d  6  5d 5 5d
Bakit magtatampo, nilisan ako? 
3 3   5d 5 4d 5   3 3 4   4d 4d
Kung mawawala ka sa piling ko sinta,
3    3 4 5 5d 6  4d 4  6   5d 5  5d     
paano  ang pasko inulila  mo? 
3 3 5d 5   4d 4  3 3 4d 4  4 
Sayang sinta ang  sinumpaan  at 
4  6d  6d 6   5   5d 6 5  4  4d
pagtitinginang tunay. Nais  mo bang 
5  5d 5 4d 5   5d 6    4 6d 6d  6
kalimutang ganap ang ating suyuan at galak? 
5 5d 6 5   4d 4   4  3d 3  3d 4 4d 5  4  6  
Kung mawawala ka, sa piling ko sinta,
3    3 4 5 5d  6  4d 4   6  5d 5  5d 
paano  ang pasko, alay ko sa'yo?
3 3 5d  5   4d 5  3 4d 4d 4  4 
Sayang sinta, ang  sinumpaan   at 
4  6d  6d 6   5   5d 6 5 4d 4  4d
pagtitinginang tunay.  Nais mo bang 
5  5d 5 4d 5   5d 6    6d 6d 6d  6
kalimutang ganap ang ating suyuan  at galak? 
5 5d 6 5   4d 4   4  3d 3  3d 4 4d 5  4  6   
Kung mawawala ka sa piling ko sinta,
3    3 4 5 5d  6 4d 4   6  5d 5  5d  
pa'no ang pasko alay  ko sa'yo?
5d 5d 5   4d 5  4d 4d 4d 4  4