Print | Close | Home
Song Name: Speiderbønnen / The Norwegian scoutpraye By: Unknown
Posted By: wallis Difficulty: Any
Key: C Genre: Religious
Harp Type: Diatonic
Created: 2008-04-23 15:04:46 Modified: 0000-00-00 00:00:00


Song: This is the melody and text of the norwegian scoutprayer.
_________________________________________________

5 5 -5 6 6 -6 -5 6 6 -6 -7 6 5 -5 5 -4
Kjære far I høye himmel, hør mitt hjertes stille bønn.
5 5 -5 6 6 -6 -5 6 6 -6 -7 6 5 -5 5 -4
Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn.
6 -6 -7 7 -8 -6 7 -7 7 -8 8 -7 -8 7 -7 -6
La meg leve deg til ære, hedre Norge, far og mor.
-8 -7 -6 6 5 -6 6 -5 5 -4 5 -5 6 5 -4 4 4
Andre folk til nytte være, lyde speiderlovens ord