Print | Close | Home
Song Name: Tir' Na Noir By: Vamp
Posted By: wallis Difficulty: Beginner
Key: C Genre: General
Harp Type: Diatonic
Created: 2007-09-27 07:09:56 Modified: 0000-00-00 00:00:00


Song: A song by the norwegian band "Vamp". The melody is beautiful and not
hard to play. Im sorry that i didnt find any MIDI file, but it should
be possible to download it.


4 -4 5 -6 6 5 4 -4 5 -4 4 3
Det e svart  November havet knuse mot strand
3 -3 4 5 -4 4 -4 5 -5 5 -4
Ein forliste drøm frå eit sommargrønt land
4 -4 5 -6 6 5 4 -4 5 -4 4 3
Men eg huske ennå vare Mary McKear
3 -3 4 5 -4 4 -3 4
Långt vest i Tir’ Na Noir

5 -5 6 5 6 -6 -6 -6 -6 6 5 -4
Va du drøm, va du te, va du hud, va du blod
5 -5 6 5 6 -6 -6 -6 -6 6 5 -4
Eg kan høra deg le, eg kan huska eg lo
4 -4 5 -6 6 5 4 -4 5 -4 4 3
Bakom horisontar så forvitra og glir
3 -3 4 5 -4 4 -3 4
E du min, min Mary McKear


....