Print | Close | Home
Song Name: Creuza de ma By: Fabrizio De Andrč
Posted By: maittella Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic
Created: 2017-08-17 10:44:56 Modified: 2017-08-17 10:45:31


Song:

6  6  6    6   6     5 5  -5   6  6

Umbre de muri muri de mainé

6   6    6  -6    6    4   4 -4   4 4
dunde ne vegnì duve l'è ch'ané

4   6   6   6   5   5   5  -5    6   6
da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa 

5    5   5      5   4    4   4       -4    4    4
e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua

6 6  6    5   5    5  -5  6   6
e a muntä l'àse gh'é restou Diu

6    6     6  6   -6  6 4  4  4  -4  4
u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu

4    6    6      6     6   5  5   5  -5   6   6 6
ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria

5  5   5   5   4  4   4   -4  4  -3  4
e a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria

 

5 -5 -5  5 -4 -5 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4
E anda e anda umè umè e anda ayò

5 -5 -5  5 -4 -5 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4
E anda e anda umè umè e anda ayò


6  6  6    6     6     5 5  -5   6  6
E 'nt'a cä de pria chi ghe saià

6   6    6  -6    6    4   4 -4   4 4
int'à cä du Dria che u nu l'è mainà

4   6   6   6   5   5   5  -5    6   6
gente de Lûgan facce da mandillä

5    5   5   5   4   4   4  -4    4    4
qui che du luassu preferiscian l'ä

6 6  6    5   5    5  -5  6   6
figge de famiggia udù de bun

5  5   5   5   4  4   4   -4  4  -3  4
che ti peu ammiàle senza u gundun

5 -5 -5  5 -4 -5 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4
E anda e anda umè umè e anda ayò

5 -5 -5  5 -4 -5 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4
E anda e anda umè umè e anda ayò


6  6  6    6     6     5 5  -5   6  6
E a 'ste panse veue cose che daià

6   6    6  -6    6    4   4 -4   4 4
cose da beive, cose da mangiä

4   6   6   6   5   5   5  -5    6  
frittûa de pigneu giancu de Purtufin

5  5   5  5   4    4   4  -4    4    4
çervelle de bae 'nt'u meximu vin

6 6  6    5   5    5  -5  6   6
lasagne da fiddià ai quattru tucchi

5  5   5   5   4  4   4   -4  4  -3  4
paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi

5 -5 -5  5 -4 -5 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4
E anda e anda umè umè e anda ayò

5 -5 -5  5 -4 -5 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4
E anda e anda umè umè e anda ayò


6  6  6    6     6     5 5  -5   6  6
E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi

6   6    6  -6    6    4   4 -4   4 4
emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi

4   6   6   6   5   5   5  -5    6  
finché u matin crescià da puéilu rechéugge

5  5   5  5 4   4   4  -4  4  4
frè di ganeuffeni e dè figge

6 6  6    5   5    5  -5  6   6
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä

5  5   5   5   4  4   4   -4  4  -3  4
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä

5 -5 -5  5 -4 -5 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4
E anda e anda umè umè e anda ayò

 

5 -5 -5  5 -4 -5 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4
E anda e anda umè umè e anda ayò