Print | Close | Home
Song Name: oh, waterlooplein By: johnny en rijk
Posted By: bluesharp_jos Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic
Created: 2016-06-21 15:41:55 Modified: 2020-04-10 21:12:21


Song:

4     5      6   5   5      -4    5  -4 
Ik liep een beetje door de stad
-4   4       5      4    4     -3      4      -3 
Ik had geen doel ik deed maar wat
   3       4      4   -4      4     5      4   4      4   -4  -4  5   -4 
Toen bleek in-eens, ik stond er weer als ie-de-re keer
 4    5    6    5     5   -4     5    -4 
Die ou-de plek in Am-ster-dam
 -4      4    5   4     4      -3   4    -3 
Waar ik al dui-zend ma-len kwam
 -3     3     4  -4   4      5       4   4     3     4    4   -4     4 
En waar ik al-tijd weer wil zijn het Wa-ter-loo-plein

5     -4    4   -4     4       5 5 4 -4 4
Oh Wa-ter-loo-plein,   .  .  .  .  .
-5    5     4     5    -4       6 6 -6 5 -4
Oh Wa-ter-loo-plein     .  .  .  .  .
  4        5    6   5   5  -4   5   -4 
't Is mooi en le-lijk te-ge-lijk
-4    4      5    4    4       -3   4    -3 
ar-moe-dig en toch ook weer rijk
  -3   3        4       -4    4       5     4      4     3     4     4   -4    4  
't Is wee-moed met een scheu-tje gein het Wa-ter-loo-plein

 4       5  6      5       5   -4    5     -4 
Een vo-gel-kooi, een man-ke stoel
-4      4       5    4    4   -3    4      -3 
Een naai-ma-chi-ne zon-der spoel
  3     4      4   -4        4         5  4     4       4    -4   -4   5   -4 
Een oud bu-reau, 't kost bij-na niets een roes-ti-ge fiets
 4      5        6       5    5    -4     5   -4 
De koop-man zegt 't is echt an-tiek
-4     4     5    4     4    -3     4   -3 
Je zeurt en pin-gelt om een piek
-3     3        4   -4     4      5     4    4      3      4     4   -4     4 
Zo hoort het ook, zo moet het zijn op 't Wa-ter-loo-plein

Oh, Waterlooplein …

   4      5     6   5      5   -4   5   -4 
Een Keul-se pot, een ko-len-kit
-4        4      5        4    4   -3   4  -3 
Een steel-pan waar een gat in zit
  3    4      4   -4 4  5   4    4       4       -4     -4   5   -4 
Een naak-te e-ta-la-ge-pop maar dan zon-der kop
 4     5      6       5     5    -4     5    -4 
Die Am-ster-dam-se rom-mel-markt
-4      4   5   4   4   -3     4    -3 
Van al-les bij el-kaar ge-harkt
-3       3     4  -4    4    5   4     4      3     4     4    -4    4 
Een zooi-tje en toch is het fijn mijn Wa-ter-loo-plein

Oh, Waterlooplein …