Print | Close | Home
Song Name: mandolinen in nicosia By: zangeres zonder naam
Posted By: bluesharp_jos Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic
Created: 2016-02-16 15:28:01 Modified: 2020-04-10 21:04:28


Song:


Ref:
  5      5  5    5     5     -5      6    6   -5  5   65
Man-do-li-nen zon-gen zacht in Ni-co-sia
5    6      7     7       7       7     7      -7      -6    -7 -7    -6    6 -5
In het mid-der nachte-lijk uur onder een hemel van azuur
  -4    -4 -4  -4    -4      5      -5    -5 5  -4  -5 -4
Man-do-li-nen zon-gen zacht in Ni-co-sia
 -4    -5  -7 -7  -7     -7     -7    -7 -6      6       -5 5     -4    4
Hun ex-o-ti-sche mu-ziek, in een nacht vol ro-man-tiek
  7     7      7     7  -7 -5    -4 -5 -7 -6 6
Man-do-man-do-li-nen in Ni-co-sia
  -6   -6      -6   -6 6  -5       6     5 -4 4
man-do-man-do-li-nen voor Ma-ria

 6      6     6      6       6     6     -6     6      -5    5
De drui-ven-pluk-kers trok-ken door het land
  6    6    6     6     6 -6 6  -6   -7     7
An-dre-as nam Ma-ria   bij de hand
-7    -6   -6   -6   -6    -6     -6    -7      7    -7 -7
Ze dansten en ze dron-ken een paar gla-zen
-7  -6-6   -6   -6    -6    -6   -7  -6 -6 6
Ma-ria  raak-te spoe-dig in ex-tase
 6       6      6       6       6      6      -6     6     -5   5
Het werd een nacht vol harts-tocht en vol vuur
 6     6     6      6   -5     5      -4    4
tot aan het vroe-ge mor-gen-uur

Ref:

  6        6      6      6       6     6      -6   6  -5     5
Maar drui-ven-pluk-kers trek-ken al-tijd voort
 6      6   6      6     6    -6    6     -6    -7    7
en zoe-ken hun ge-luk van oord tot oord
-7 -6-6   -6  -6         -6        -6        -7  7     -7    -7
Ma-ria  ligt nu 's nachts ver-geefs te wach-ten
 -7   -6   -6       -6    -6    -6 -6  -7    -6  -6     6
Ge-pij-nigd door wan-ho-pi-ge ge-dach-ten
  6    6  6     6      6       6   -6  6  -5     5
An-dreas heeft z'n nieu-we a-von-tuur
 6      6   6     -5     5     -4      4
er-gens in een drui-ven-schuur

Ref: