Print | Close | Home
Song Name: Div' dūjiņas gaisā skrēja By: Latvian folk song
Posted By: Migla Difficulty: Any
Key: Any Genre: Folk
Harp Type: Diatonic
Created: 2015-03-20 14:51:08 Modified: 2017-10-24 17:39:57


Song:

Ā 

-6Ā Ā  -6Ā Ā  -6ā€™Ā Ā  5Ā Ā  6Ā Ā  6Ā Ā  6ā€™Ā  5

Divā€™ dūjiņas gaisā skrēja,

-5Ā Ā  5Ā  -4Ā Ā  -6Ā Ā  -5Ā  5Ā Ā  5Ā Ā  5

Abas skrēja dūdodamā€™s

7ā€™Ā  -7ā€™Ā  7ā€™Ā  -7ā€™Ā  -6ā€™Ā  6ā€™Ā  -6ā€™

Ai, ai, aijaj aijā

6Ā Ā  6Ā  -6Ā  -5Ā Ā  5Ā Ā  5Ā  -6

Abas skrēja dūdodamā€™s

Ā 

Div' bāliņi karā jāja,

Abi jāja domādam'.

Vai būs jāti, vai nejāti,

Vai palikti sētiņā?

Ā 

Kur palika mans bāliņis,

Karodziņa nesējiņÅ”?

Tur aizjāja, tur palika

Uz tām prūÅ”u robežām.

Ā 

Tur staigāja Dieva dēli,

dvēselītes lasīdam',

atraduÅ”i dvēselīti

ietin baltā villainē.