Print | Close | Home
Song Name: Bę bę lille lam (Norwegian) By:
Posted By: jim_smyth Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Children
Harp Type: Diatonic
Created: 2015-01-24 06:26:15 Modified: 2015-01-24 17:32:57


Song: Bokmål
4 6 5 5 4 -4 -4 3 3 4
Bae, bae, lille lam, har du noe ull?

4 6 5 5 4 -4 -4 3 3 4
Ja, ja, kjaere barn, jeg har kroppen full.

-6 -5 -5 -5 6 5 -5 -4 -4 -4 5
Soendagsklaer til far, og soendagsklaer til mor,

4 -6 -5 6 5 5 -5 -3 -3-3 4
og to par stroemper til bitte lille bror.

Nynorsk
Bae, bae, vesle lam, har du noko ull?
Ja, ja, vesle barn, eg har kroppen full.
Soendagsfrakk til far, og soendagsskjoert til mor,
og to par sokkar til gode vesle bror.