Print | Close | Home
Song Name: Idas Sommarvisa (Diatonisk) By: Astrid Lindgren
Posted By: vurre96 Difficulty: Any
Key: C Genre: General
Harp Type: Diatonic
Created: 2011-10-22 11:19:24 Modified: 0000-00-00 00:00:00


Song:

 

3 4 4 4 4 -4 5 -5 5 -4
Du ska in-te tro det blir so-om-mar

4 -3 -3 -3 -3 4 -4 4
I-fall in-te nå´n sät-ter fart

3 4 4 4 4 -4 5 -5 5 -4
på som-marn och gör li-te so-om-rigt,

4 -3 -3 -3 -3 4 -4 4
för då kom-mer blom-mor-na snart.

5 6 5 5 6 5 -5 6 -6
Jag gör så att blom-morna blo-om-mar,

5 -4 -4 -4 -4 6 -4 4
Jag gör he-la ko-ha-gen grön

-4 4 4 4 4 -4 5 -5 5 -4
och nu har so-om-ma-ren ko-om-mit

4 -3 -3 -3 -3 4 -4 4
för jag har just ta-git bort snön