Print | Close | Home
Song Name: Akdeniz Kıyılarında By: Samih RIFAT
Posted By: jarlaxle Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic
Created: 2010-10-12 06:10:55 Modified: 0000-00-00 00:00:00


Song: 4 6    -5 6   -5   -4 4
Yaslı gittim, şen geldim,
6   -6 -7 7  -7  -6 6
Aç koynunu  ben geldim,
6 6    6   -6 6   -5   5
Bana  bir  yudum  su  ver,
6    -4 5  -5 -5    4 4
Çok  uzak  yoldan  geldim.

Diğerleri de bu notalarla devam ediyor.
Others goes with these tabs.

Korkma, açıl! Şen yurdum,
Dağlara ordu kurdum;
Açık denizlerine,
Süngümle kilit vurdum.

Rüzgârlardan atım var,
Şimşekten kanadım var,
Göğsümde al yapılı,
Gazilik beratım var.

Rüzgâr bana at oldu,
Şimşekler kanat oldu,
Eğilin gökler dedim,
Bulutlar kat kat oldu.

Irmaklar gibi taştım,
Yalçın kayalar aştım,
Hakk\\\'a şükürler olsun,
Geldim sana ulaştım.

Varsın, yansın ocağım,
Kurtuldu al sancağım,
Bayrağımın altında,
Ben hür yaşayacağım.

Deniz, deniz, Akdeniz!
Suları berrak deniz,
Karşıda yâr ağlıyor,
Gideyim, bırak deniz!

Açıldı Kale yolu,
Göründü Gelibolu,
Bırak beni gideyim,
Orası yârla dolu.

Yürü ey şanlı Gazi!
Kılıcı kanlı Gazi!
Meriç seni bekliyor,
Büyük ünvanlı Gazi!