Print | Close | Home
Song Name: Fattig Bonddršng By: Astrid Lindgren
Posted By: tobbe Difficulty: Any
Key: C Genre: Folk
Harp Type: Chromatic
Created: 2010-08-05 11:08:41 Modified: 2010-08-05 16:08:01


Song: Fattig¬†Bonddršng

6¬†¬†¬†¬††5¬†¬†-5†6†¬†-6†-5†¬†¬†¬†-5†¬†¬†¬†5†¬†¬†-4†3†¬†3†3¬†
Jag¬†šr¬†fattig¬†bonddršng¬†men¬†jag¬†lever¬†šndŚ.
6†5†-5†6†-6†-5†-5†5†-4†3†6†5¬†
Dagar¬†gŚr¬†och¬†kommer¬†medan¬†jag¬†knogar¬†pŚ
7†6†-6†7†-7†-6†-6†6†-5†6†-6†7¬†
harvar,¬†sŚr¬†och¬†plŲjer,¬†mockar,¬†gršver¬†och¬†bšr,
6¬†¬†5†-5†6†-6†-5†-5†5†-4†3†6†4
gŚr¬†bak¬†mina¬†oxar¬†hojtar¬†visslar¬†och¬†svšr.

Jag¬†šr¬†en¬†fattig¬†bonddršng¬†och¬†jag¬†tuggar¬†mitt¬†snus,‚Ä®
och¬†nšr¬†lŲrdan¬†kommer¬†vill¬†jag¬†ta¬†mig¬†ett¬†rus.
Sen¬†nšr¬†jag¬†blitt¬†livad,vill¬†jag¬†tampas¬†och¬†slŚss,
vila¬†hos¬†en¬†flicka¬†vill¬†jag¬†ocksŚ¬†fŲrstŚs.

Sen¬†sŚ¬†kommer¬†sŲndan¬†och¬†dŚ¬†vill¬†vŚran¬†pršst,
‚Ä®att¬†jag¬†ska¬†i¬†kŲrkan¬†men¬†dŚ¬†sover¬†jag¬†mest.
‚Ä®Pršsten¬†kan¬†všl¬†sova¬†hela¬†mŚndagen¬†men
fŲr¬†en¬†fattig¬†bonddršngbŲrjar¬†knoget¬†igen.

SŚ¬†gŚr¬†hela¬†veckan¬†alla¬†dagar¬†och¬†Śr,
jag¬†gŚr¬†med¬†min¬†lie¬†och¬†jag¬†plŲjer¬†och¬†sŚr.
‚Ä®Jag¬†kŲr¬†mina¬†oxar¬†och¬†jag¬†hšssjar¬†mitt¬†hŲ,‚Ä®
harvar,¬†gnor¬†och¬†tršlar,¬†och¬†till¬†sist¬†ska¬†jag¬†dŲ.

StŚr¬†dšr,¬†fattig¬†bonddršng,invid¬†himmelens¬†port,‚Ä®
lite¬†ršdd¬†och¬†ledsen¬†fŲr¬†de¬†synder¬†jag¬†gjort.
‚Ä®Man¬†ska¬†inte¬†supa,hŚlls¬†med¬†flickor¬†och¬†slŚss.
‚Ä®Herren¬†Gud¬†i¬†himlen¬†šr¬†všl¬†missnŲjd¬†fŲrstŚs.

Men¬†dŚ¬†sšger¬†Herren:Fattig¬†bonddršng,¬†kom¬†hit!
‚Ä®Jag¬†har¬†sett¬†din¬†stršvan¬†och¬†ditt¬†eviga¬†slit.
‚Ä®DšrfŲr¬†fattiga,¬†bonddršng,šr¬†du¬†všlkommen¬†hšr.
‚Ä®DšrfŲr,¬†fattig¬†bonddršng,ska¬†du¬†vara¬†mig¬†nšr.

Och¬†jag,¬†fattig¬†bonddršng,stŚr¬†sŚ¬†still¬†infŲr¬†Gud,
‚Ä®och¬†sen¬†klšr¬†han¬†pŚ¬†mig¬†den¬†mest¬†snŲvita¬†skrud.
‚Ä®Nu¬†du,¬†sšger¬†Herren¬†šr¬†ditt¬†arbete¬†slut.
‚Ä®Nu¬†du,¬†fattig¬†bonddršng¬†nu¬†fŚr¬†du¬†vila¬†ut.
‚Ä®