Print | Close | Home
Song Name: De Lichtjes van de Schelde By: Wannes van de Velde/ Bobbejaan Schoepen
Posted By: Sika Difficulty: Any
Key: Any Genre: General
Harp Type: Diatonic
Created: 2010-01-07 12:01:18 Modified: 2010-01-07 13:01:14


Song:  5   5  -5  5-4  -4 -4  4 4    4    3 
De tijd zit erop en we varen weer thuis 
 4    4    4   4    4-3 3  4-4 
Het duurt nog maar enkele weken 
 5    5   -5   5  -4   -4  -4  4   4  4    3 
Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis 
 3   4  4    4  5 -4    4    -4 3 
Dan zullen w'elkander weer spreken 
 5    5  -5  5  -4   4    -4  -4 -4 -4     3 
Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf 
  3     4 4      4    4  -4  5  -5 
Kijk 's avonds maar goed in de krant 
 5   -5   5   5 -5    5  -5  6   5 -4   4 
Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf 
 4  4  4    4     5 -4  4     -4 
Totdat ik weer t'rugkom in 't land 

  3 4  -4  5    4   6  -5    5  4 
Zie ik de lichtjes van de Schelde 
 3   4    -4  5    4   -5  5   -4 
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan 
-2  -3   4   -4 -3 -6   6    -5 -4 
Ik weet dat jij op mij zult wachten 
-2 -3   4 -4  -3  6    -5    5 
En dat je aan de kaai zult staan 
-2  4  -4  5    4   6   -5   5  4 
Zie ik de lichtjes van de Schelde 
-2     4 -4 5   5 -5 6  -6  
Is 't of ik in je ogen kijk 
-6  -5   5   -4    6    5 -4  4  
Die zo heel veel liefs vertellen 
-2   4 -4  5   -5   -4    5  4 
Dan ben ik als een prins zo rijk

 5   5  -5    5    -4    -4 -4   4   4   4  3 
Je weet wel, m'n schat, dat ik veel van je hou 
 4    4  4   4   4  -3  3   4 -4 
Dat hoef ik je niet te verklaren  
 5    5 -5 5  -4   4  4  -4   -4  -4   3 
Een zeeman is dol op z'n kind'ren en vrouw 
 3    4     4   4  5  -4   4   -4 3 
Maar toch moet hij altijd weer varen 
5    5   -5    5  -4  -4  -4   -4   -4  -4  3 
En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor 
3    4   4    4   4  -45-5 
En krijg ik voorgoed averij 
 5   -5   5   5 -5    5  5    6  5 -4  4 
Denk dan aan de kind'ren en sla je er door 
 4       4   4  4   5   -4   4  -4 
Maar spreek ze dan dikwijls van mij