Print | Close | Home
Song Name: Julekveldsvisa By: Alf PrÝysen & Arnjlot HÝyland
Posted By: God Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Christmas
Harp Type: Diatonic
Created: 2009-10-31 10:10:25 Modified: 2010-03-23 13:03:25


Song: 4  -6  -6 -6  -7 -6  -6  6  -5  6  -5 -4  4 
NŚ¬†har¬†vi¬†vas-ke¬†gol-vet¬†og¬†vi¬†har¬†bÝ-ri¬†ved
4  4  4    -5   5   -5  -5  -6   -6 -6  6   6
og vi har sett opp fug-gel-band, og vi har pyn-
-5 6
te tre
4  -6   -6 -6  -7 -6  -6 6  -5  6 -5 -4  4
nŚ¬†sett¬†vi¬†Ýss¬†og¬†kvi-le¬†og¬†pus-te¬†pŚ¬†ei¬†stund
4  -4  -4 5   -4 4  -6  -6  6  -4  5   4    -5
i-mens¬†je¬†rug-ge¬†vo-ga,¬†sŚ¬†bror¬†din¬†fŚr¬†en¬†blund.